Bioinformatyka

Informatyka i biotechnologia spotykają się w nowej dyscyplinie nauki zwanej bioinformatyką, gdzie rozwój nie zależy wyłącznie od stosowania kolejnych technik laboratoryjnych, lecz jest oparty na wysoko zaawansowanych algorytmach obliczeniowych pożerających całkowicie moc współczesnych komputerów.

Publikacja

2011-04-01 01:35:05 Notify dla Mac OS X

Notify dla Mac OS X to banalny program który informuje użytkownika o nowych wiadomościach poczcie email. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla konta Gmail.

Notify dla Mac OS X to banalny program który informuje użytkownika o nowych wiadomościach poczcie email. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla konta Gmail. Obsługuje jednako także usługę MobileMe, Google Apps, Rackspace, oraz konta pocztowe IMAP. Program w wyniku działania zostaje zagnieżdżony w pasku stanu, gdzie koło ikonki pokazuje ilość nieodebranych wiadomości które znajdują się na koncie. Dodatkowo Notify dla Mac OS X współpracuje z Growl i daje nam możliwość wyświetlanie tytułów a także pierwszych słów listu w oddzielnym oknie. Kliknięcie emaila przerzuca nas do przeglądarki internetowej czy też klienta pocztowego. Obrze skorzystać z czegoś takiego jak dobra integracja programu z Mail.app, przy pomocy której wykonywalne jest na przykład przenoszenie poczty przychodzącej do odpowiedniego folderu z poziomu programu Notify. Dlatego właśnie Notify dla Mac OS X jest małym, aczkolwiek bardzo przydatnym programem dla wszystkich korzystających z poczty elektronicznej.Link1 | Link2 | Link3